Protokoll
Årsmöte för AFK Fyra Fiskar
Golfrestaurangen Kilafors 20120506Mötets öppnande

Ordförande Gunnar Forsling hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

Fråga om mötet är behörigt utlyst

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst.

Justeringsmän

Att justera dagens protokoll valdes Olle Karlsson och Eva Karlsson Gustafsson.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Att leda kvällens möte valdes Gunnar Forsling och till sekreterare valdes Jonas Granström.

Årsberättelse

Alla medlemmar har fått årsberättelse hemskickad i klubbladet.Den godkändes utan invändningar.

Kassarapport

Kassarapporten gicks igenom och godkändes.

Revisionsberättelse

Berättelsen lästes upp av Gösta Hall och godkändes av mötet.

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010.

Styrelseval

Till ordförande på ett år omvaldes Gunnar Forsling.
Till ledamöter på två år omvaldes Leif Lothström och Andreas Persson
Till suppleant på två år omvaldes Camilla Dunderberg.

Övriga val

Omval under ett år utföll på samtliga poster enligt följande.

Valberedning Sven-Erik Dehlin och Bernt Persson.

Revisiorer Sten-Björn Sköld och Krister Nyberg.

Ungdomsledare Jonas Granström.

Reseersättningar

Det beslutades att ersättningarna skall vara oförändradeMedlemsavgifter

Enligt förslag från mötet beslutades att höja medlemsavgiften för seniorer till 150 kr/år
för familjekort till 300 kr/år.För juniorer blir avgiften oförändrad 50 kr/år.
Fiskekortpriser Rotemobodtjärn

Det beslutades att priserna skall vara oförändrade,50 kr för klubbmedlemmar och 70 kr för icke medlemmar.

Övriga frågor

Leif Lothström och Malin Granström gratulerades med en varsin blombukett.Leif för sitt NM-guld i pimpel och Malin för sitt SM-silver i pimpel.

Klubben bjöd sedan på mat och kaffe.

Mötets avslut

Efter maten tackade Ordförande för visat intresse och avslutade mötet .

Jonas Granström Olle Karlsson Eva Karlsson Gustafsson.
Sekr Just. Just.Årsmöte för AFK Fyra Fiskar
Cafe 83 Kilafors 20100507Mötets öppnande

Ordförande Gunnar Forsling hälsar alla välkommen och öppnar mötet

Fråga om mötet är behörigt utlyst

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst

Justeringsmän

Att justera dagens protokoll valdes Olle Karlsson och Malin Granström

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Att leda kvällens möte valdes Gunnar Forsling och till sekreterare valdes Jonas Granström.

Årsberättelse

Alla medlemmar har fått årsberättelse hemskickad i klubbladet.Den godkändes utan invändningar.

Kassarapport

Kassarapporten gicks igenom och godkändes. Olle karlsson frågade om styrelsen funderat på att leta en annan klubblokal för att kunna sänka hyreskostnaderna.Styrelsen har redan beslutat om att försöka hitta annan klubblokal.

Revisionsberättelse

Berättelsen lästes upp av Stefan Stark och godkändes av mötet.

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2009

Styrelseval

Till ordförande på ett år omvaldes Gunnar Forsling.
Till ledamöter på två år omvaldes Leif Lothström och Andreas Persson
Till suppleant på två år valdes Camilla Dunderberg

Övriga val

Omval under ett år utföll på samtliga poster enligt följande.

Valberedning Sven-Erik Dehlin och Bernt Persson.

Revisiorer Sten-Björn Sköld och Krister Nyberg.

Ungdomsledare Jonas Granström.

Reseersättningar

Det beslutades att ersättningarna skall vara oförändrade till ordf, sekr.kassör och tävlingsledare.Årsmöte för AFK Fyra Fiskar
Cafe 83 Kilafors 20090508Mötets öppnande

Ordförande Gunnar Forsling hälsar alla välkommen och öppnar mötet

Fråga om mötet är behörigt utlyst

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst

Justeringsmän

Att justera dagens protokoll valdes Karl Andersson och Holger Andersson

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Att leda kvällens möte valdes Gunnar Forsling och till sekreterare valdes Jonas Granström.

Årsberättelse

Årsberättelsen lästes och godkändes.

Kassarapport

Kassarapporten gicks igenom och godkändes.

Revisionsberättelse

Berättelsen lästes upp av K.G Alrup och godkändes av mötet.

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2008

Styrelseval

Till ordförande under ett år omvaldes Gunnar Forsling.
Till ledamöter under två år omvaldes Per Jonsson, Stefan Stark och Jonas Granström.

Övriga val

Omval under ett år utföll på samtliga poster enligt följande.

Valberedning Sven-Erik Dehlin och Bernt Persson.

Revisiorer Sten-Björn Sköld och Krister Nyberg.

Ungdomsledare Jonas Granström.

Reseersättningar

Det beslutades att ersättningarna skall vara oförändrade, 1000 kr till ordf, sekr.kassör och tävlingsledare.

Medlemsavgifter

Det beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad,100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer.Fiskekortpriser Rotemobodtjärn

Det beslutades att kortpriserna skall vara oförändrade, 40 kr för medlem 60 kr för icke medlem.
Men om Hanebo-segersta fiskevårdsförening höjer sina kortpriser skall kortpriserna för Rotemobodtjärn höjas till samma nivå.

Övriga frågor

Ordförande Gunnar Forsling frågade mötesdeltagarna om någon kunde hjälpa till vid ungdomsarbetet, .meteserien och sportlovspimlingen.Han efterlyste också 2st styrelseledamöter till för att utöka klubbens styrelse.
Han informerade att Tisdagen den 12 maj är det fixardag vid rotemobodtjärn då alla är välkommen att hjälpa till.

Stefan Stark. och Camilla Dunderberg gratulerades för sina framgångar vid SM i pimpel i Norsjö.
Stefan tog SM-guld och Camilla knep en silvermedalj.

Sedan bjöd klubben på mat och kaffe med bakelse.
Mötets avslut

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet .


Årsmöte för AFK Fyra Fiskar
Lilltjära bygård 20080510Mötets öppnande

Ordförande Gunnar Forsling hälsar alla välkommen och öppnar mötet

Fråga om mötet är behörigt utlyst

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst

Justeringsmän

Att justera dagens protokoll valdes Sten-Björn Sköld och K-G Alrup

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Att leda kvällens möte valdes Gunnar Forsling och till sekreterare valdes Jonas Granström.

Årsberättelse

Årsberättelsen lästes och godkändes.

Kassarapport

Kassarapporten gicks igenom och godkändes.

Revisionsberättelse

Berättelsen lästes upp av Sten-Björn Sköld och godkändes av mötet.

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2007

Styrelseval

Till ordförande under ett år omvaldes Gunnar Forsling.
Till ledamöter under två år omvaldes Lars-Åke Norling,Leif Lothström och Andreas Persson.

Övriga val

Omval under ett år utföll på samtliga poster enligt följande.

Valberedning Sven-Erik Dehlin och Bernt Persson.

Revisiorer Sten-Björn Sköld och Krister Nyberg.

Ungdomsledare Jonas Granström.

Reseersättningar

Det beslutades att ersättningarna skall vara oförändrade

Medlemsavgifter

Det beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad,100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer.Fiskekortpriser Rotemobodtjärn

Det beslutades att kortpriserna skall vara oförändrade, 40 kr för medlem 60 kr för icke medlem.
Men om Hanebo-segersta fiskevårdsförening höjer sina kortpriser skall kortpriserna för Rotemobodtjärn höjas till samma nivå.

Övriga frågor

Jon-Erik Hedberg föreslog att klubben skall göra husvagnsparkeringar i varje ände av rotemobodtjärn.
Detta för att frigöra bilparkering mitt på sjön som ofta är ”ockuperat”av husvagnar.
Han tyckte också att klubben skall genomföra fler fiskekortkontroller vid Rotemobodtjärnen.Styrelsen fick
i uppdrag att fundera över frågan.
Det beslutades att klubben skall säga upp telefonabonnemanget med telefonsvararen .
Andreas Persson gratulerades till nytt Klubbrekord på öring,fisken vägde 3820 gram.
Mötets avslut

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet .

Jonas Granström Sten-Björn Sköld K-G Alrup
Sekr just. Just.

Årsmöte för AFK Fyra fiskar
Cafe 83 Kilafors 070413


Mötets öppnande

Ordförande Gunnar Forsling hälsar alla välkommen och öppnar mötet

Fråga om mötet är behörigt utlyst

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst

Justeringsmän

Att justera dagens protokoll valdes Andreas Persson och Stefan Stark

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Att leda kvällens möte valdes Gunnar Forsling och till sekreterare valdes Jonas Granström.

Årsberättelse

Årsberättelsen lästes och godkändes.

Kassarapport

Kassarapporten gicks igenom och godkändes. Efter förslag från mötet beslutades det att styrelsen får i uppdrag att avsätta mer pengar i räntefonder el dyl.

Revisionsberättelse

Berättelsen lästes upp av Sten-Björn Sköld och godkändes av mötet.

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2006

Styrelseval

Till ordförande under ett år omvaldes Gunnar Forsling.
Till ledamöter under två år omvaldes Per Jonsson ,Stefan Stark och Jonas Granström.

Övriga val

Omval under ett år utföll på samtliga poster enligt följande.

Valberedning Sven-Erik Dehlin och Bernt Persson.

Revisiorer Sten-Björn Sköld och Krister Nyberg.

Ungdomsledare Jonas Granström.

Reseersättningar

Det beslutades att ersättningarna skall vara oförändrade, 1000 kr till ordf, sekr.kassör och tävlingsledare.

Medlemsavgifter

Det beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad,100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer.

Fiskekortpriser Rotemobodtjärn

Det beslutades att kortpriserna skall vara oförändrade, 40 kr för medlem 60 kr för icke medlem.Vid fylld fångstkvot om 3 fiskar per kort får de fiskande lösa ytterligare dagkort.Övriga frågor

Sonny Wiberg gratulerades för sina framgångar i NM i pimpel 1:a i lag och 2:a individuellt. Klubbens äldre herrveteranlag gratulerades till SM guldet i pimpel.I laget ingick Lennart Sandberg,Erik Ljung,Gösta Hall och Bernt Persson.

Mötets avslut

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet .Årsmöte för AFK Fyra fiskar
Kilafors herrgård 060331


Mötets öppnande

Ordförande Gunnar Forsling hälsar alla välkommen och öppnar mötet

Fråga om mötet är behörigt utlyst

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst

Justeringsmän

Att justera dagens protokoll valdes Olle Karlsson och Eva Karlsson Gustafsson.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Att leda kvällens möte valdes Gunnar Forsling och till sekreterare valdes Jonas Granström.

Årsberättelse

Årsberättelsen lästes och godkändes.

Kassarapport

Kassarapporten gicks igenom och godkändes.

Revisionsberättelse

Berättelsen lästes upp av Sten-Björn Sköld och godkändes av mötet.

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2005

Styrelseval

Till ordförande under ett år omvaldes Gunnar Forsling.
Till ledamöter under två år omvaldes Lars-Åke Norling,Leif Lothström och Andreas Persson.

Övriga val

Omval under ett år utföll på samtliga poster enligt följande.

Valberedning Sven-Erik Dehlin och Bernt Persson.

Revisiorer Sten-Björn Sköld och Krister Nyberg.

Ungdomsledare Jonas Granström.

Reseersättningar
Det beslutades att arvodena skall vara oförändrade, 1000 kr till ordf, sekr.kassör och tävlingsledare.

Medlemsavgifter

Det beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad,100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer.

Fiskekortpriser

Det beslutades att kortpriserna skall vara oförändrade, 40 kr för medlem 60 kr för icke medlem.Övriga frågor

Andreas Persson gratulerades till nytt klubbrekord för gädda som vägde 10840 gram.
Gunnar Forsling informerade om byggandet av handikappbryggan vid Rotemobodtjärn.
Punkten låg öppen under lotteriförsäljning och fika.

Mötets avslut

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet .Jonas Granström Olle Karlsson Eva Karlsson Gustafsson
Sekr just. Just.Årsmöte för AFK Fyra fiskar
Kilafors cafe 050415


Mötets öppnande

Ordförande Gunnar Forsling öppnar mötet och hälsar alla välkommen.
Dagordningen godkändes och årsmötet ansågs behörigt utlyst.

Justeringsmän

Att justera protokollet valdes Bernt Persson och Sven-Erik Dehlin.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Att leda kvällens möte valdes Gunnar Forsling och till sekreterare valdes Jonas Granström.

Årsberättelse

Årsberättelsen lästes och godkändes.

Kassarapport

Kassarapporten gicks igenom och godkändes.

Revisionsberättelse

Berättelsen lästes upp av K-G Alrup och godkändes av mötet.

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2004

Styrelseval

Till ordförande under ett år omvaldes Gunnar Forsling.
Till ledamöter under två år omvaldes Per Jonsson,Stefan Stark och Jonas Granström.

Övriga val

Omval under ett år utföll på samtliga poster enligt följande.

Valberedning Sven-Erik Dehlin och Bernt Persson.

Revisiorer Sten-Björn Sköld och Krister Nyberg.

Ungdomsledare Jonas Granström.

Arvoden

Ingen förändring av arvoden.

Medlemsavgifter

Styrelsens höjning av medlemsavgiften till 100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer godkändes av mötet.

Fiskekortpriser

Ingen förändring kortpriser d.v.s 40 kr för medlem 60 kr för icke medlem.Övriga frågor

K-G Alrup och Alf Persson mottog pris för nya klubbrekord på gädda 10600gram och röding 1393 gram.
Det kom önskemål om mer utsättning av fisk i rotemobodtjärn, något som styrelsen tar till sig.

Mötets avslut

Ordförande tackade för visat intresse ochavslutade mötet varvid lotteriförsäljning och fika intogs.Jonas Granström Bernt Persson Sven-Erik Dehlin
Sekr just. Just.

Årsmöte för AFK Fyra Fiskar
Kilafors cafe 03 04 11.


Mötets öppnande.

Ordföranden Gunnar Forsling öppnar mötet och hälsar ca 35 deltagare välkommen.
Dagordningen godkändes och årsmötet ansågs behörigt utlyst.


Justeringsmän.

Att justera årsmötets protokoll utsågs Bengt Wikström och Ivar Alftbo.


Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Att leda kvällens förhandlingar utsågs Gunnar Forsling och till sekreterare för mötet undertecknad..


Årsberättelse.

Samtliga deltagare tilldelades berättelsen som fanns i klubbladet och godkände densamma.


Kassarapport.

Rapporten var utlagd på borden för översyn och innehöll för dagen kr.
Kassarapporten godkändes.


Revisionsberättelse.

Berättelsen lästes upp av revisor Krister Nyberg och godkändes av mötet.


Ansvarsfrihet.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för året som gått.


Styrelseval.

Som ordförande under 1 år utföll omval på Gunnar Forsling.
Till ledamöter under 2 år omvaldes Per Jonsson, Stefan Stark och Jonas Granström.Övriga val.

Omval utföll på samtliga poster under ett år enligt följande.

Valberedning. Sven Erik Dehlin och Bernt Persson.

Revisorer. Sten Björn Sköld och Krister Nyberg.

Ungdomsledare. Jonas Granström.


Reseersättningar

Reseersättningen är i dag 1.000 kr till Ordförande, Sekreterare, Tävlingsledare och Kassör.
Summan föreslogs oförändrad av styrelsen och godkändes av mötet.


Medlemsavgifter.

Avgifterna är i dag 60 kr för senior och 25 kr för junior.
Föreslogs oförändrade av styrelsen och godkändes av mötet.


Fiskekortpriser.

Förslag från styrelsen om oförändrade priser godkändes.


Övriga frågor.

Lars Åke Norling informerade vad som gäller för att ansluta medlemmarna till Sportfiskarna, beslut om detta togs på föregående årsmöte.
Ett förslag från mötet om att föreningen subventionerar avgiften för tävlingsfiskare till Sportfiskarna med 90 kr diskuterades och om detta beslutades att styrelsen jobbar vidare med frågan och kallar till ett medlemsmöte innan årets slut.


Mötets avslut.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet varvid lotteriförsäljning och kaffe med smörgåstårta intogs.
Dag som ovan. Kurt Arne Edling
sekr.