Historik


AFK Fyra Fiskar bildades den 7 januari 1968. Sammanträde hölls hos Birger Dahlberg i hans stuga i Hullsta. Där beslutade de närvarande att bilda en sportfiskeklubb som efter förslag av Manfred Hedberg fick namnet Fyra Fiskar. Den nybildade sportfiskeklubben fick efter val följande styrelse: Ordförande Birger Dahlberg, Kassör Pelle Norling, Sekreterare Erik Andersson samt Ledamöter Nils Hedberg och Sven-Erik Svensson. Till revisorer valdes Manfred Hedberg och Jonas Hedberg. Medlemsavgiften var då 10 kronor.

Rotemobodtjärn klubbens eget fiskevatten startades av klubben 1983 som sedan dess
har blivigt ett populärt put and take fiskevatten i Haneboskogarna.

20-årsjubileum
I samband med årsmötet den 9 januari 1988 firade klubben 20 år. På detta möte avgick klubbens första sekreterare, Erik Andersson, efter 20 år på sin post. Till ny sekreterare valdes Kurt-Arne Edling. Även kassören sedan 16 år, Greta Norin, lämnade vidare till nuvarande kassören Leif Lothström.

På årsmötet den 12 januari 1991 avgick klubbens starke man Birger Dahlberg som varit ordförande sedan starten 1968. Han ersattes av Lars-Åke Norling som under några år kom att inneha två tunga poster i klubben, ordförande och tävlingsledare.

25-årsjubileum
Årsmöte och 25-årsjubileum hölls den 29 januari på Kilafors Herrgård där det efter mötet serverades varmrätt till hela 160 personer som kommit till detta jubileum för att njuta av mat och dans. På detta årsmöte informerade ordföranden Lars-Åke Norling om klubbens vilja att arrangera SM i pimpel på Bergviken till vilket ansökan inlämnades efter mötet. Sportfiskeförbundet gillade ansökan så 1997 fick man förtroendet att, tillsammans med AFK Flugan, stå som arrangör för SM i pimpel! Efter månader av planering av en särskilt tillsatt kommitté genomfördes SM-tävlingarna på Bergviken. Detta skulle visa sig bli ett mycket lyckat arrangemang och är en av de största enskilda händelserna i klubbens historia.

Lars-Åke Norling avsade sig ordförandeposten vid årsmötet den 6 april 2001 eftersom han ville helt gå in för sin roll som tävlingsledare. Till ny ordförande valdes Gunnar Forsling som sitter på posten idag.

Nästa stora utmaning för klubben kom år 2003 då man återigen fick förtroendet att arrangera ett stort mästerskap, denna gång som arrangör av Nordiska Mästerskapen i Pimpel. Detta genomfördes med ekonomisk hjälp från Bollnäs kommun i form av sponsring och representation vid den gemensamma banketten och middagen på Kilafors Herrgård. Kommunen sponsrade även en minnesgåva till deltagarna. Med pimpeleliten från Finland, Norge och Sverige samt nappvilliga abborrar i Bergviken blev även detta ett lyckat arrangemang.

40-årsjubileum
Lördagen den 10 maj 2008 firade klubben 40-årsjubileum på Lilltjära bygård.
Det serverades god mat och Janne Krantz med bas underhöll de ca 100 festdeltagarna.
Senare på kvällen spelade Nickez upp till dans och alla fick en minnesvärd kväll.